Værktøjer


Lær dig selv at lede møder

I dette værktøj kigger vi på, hvordan du leder et møde succesfuldt, hvordan du planlægger det, faciliterer processen, sikrer optimal anvendelse af de tilstedeværende ressourcer, og ikke mindst hvordan du sikrer at de aftalte mål realiseres.

Udvikl andre gennem feedback

Med dette værktøj får du en praktisk anvendelig processkabelon til gennemførelse af en feedback-session.

Lær lederen at uddelegere

I dette værktøj kigger vi på, hvorfor uddelegering er så vigtigt, og hvordan ledere lykkes med at uddelegere opgaver til deres medarbejdere.

Lær lederen at udvikle sin efterfølger

I dette værktøj kigger vi på, hvordan ledere kan arbejde systematisk med udviklingen af deres efterfølger, og hvad de skal være særlig opmærksom på.

Kriseledelse

I dette værktøj gennemgås de vigtige trin i omstruktureringen af en organisation og herunder den vanskelige opgave at skulle gennemføre en større fyringsrunde.

Selvudvikling: Kriseledelse

I dette værktøj gennemgås de vigtige trin i omstruktureringen af en organisation og herunder den vanskelige opgave at skulle gennemføre en større fyringsrunde.

Selvudvikling: Håndtering af vigtige ledelsesopgaver

I dette værktøj kigger vi på, hvilke opgaver det er vigtige for en leder at fokusere på, ligesom vi præsenterer en række praktiske redskaber, som lederen kan anvende til at tilegne sig den rette forståelse og lægge en konstruktiv udviklingsplan, hvis der viser sig at være vigtige opgaver, han pt. ikke er klædt ordentligt på til at varetage.

Udvikl medarbejderen gennem uddelegering

Dette værktøj er skabt til udvikling af andre, og det henvender sig til dig, som er leder, og som ønsker en skabelon til en konkret uddelegeringsopgave.

Lær andre at give feedback

I dette værktøj kigger vi på, hvad feedback er, og hvad man skal være opmærksom på, når man giver feedback.

Andreudvikling: Hjælp en anden videre efter en fyring

Dette værktøj giver dig nyttig information om de typiske reaktioner efter en afskedigelse, konkrete tips og råd samt en række praktisk anvendelige værktøjer, du kan bruge til at hjælpe den afskedigede videre i karrieren.

Personlig udvikling

Med dette værktøj forsynes du som facilitator med en praktisk anvendelig slidepakke og tilhørende vejledning i, hvordan du kan facilitere processen i personlig udvikling fra start til slut.

Lær dig selv at udvikle din efterfølger

I dette værktøj kigger vi på, hvordan du som leder kan arbejde systematisk med udviklingen af din efterfølger, og hvad du skal være særlig opmærksom på.

Strategisk ledelsesudvikling

Dette værktøj viser, hvordan det er muligt at udvikle, implementere og vedligeholde en strategisk ledelsesmodel, der baserer sig på organisationens egen talentmasse.

Håndtering af vigtige ledelsesopgaver

I dette værktøj kigger vi på, hvilke ledelsesopgaver og kompetencer, det er kritisk vigtige på forskellige ledelsesniveauer.

Bente Bøllingtoft Lindstrøm

Feedback

Dette værktøj omhandler kunsten at give sig selv og andre en positiv og konstruktiv feedback. Om sprogbrugets betydning samt at fokusere på det vi er gode til og det vi kan blive endnu bedre til.

Claus Hellmann Hansen

Ledelse af det mindre møde

Der afholdes rigtigt mange møder i de danske virksomheder og offentlige organisationer. Omkostningerne ved at afholde møder er ofte ganske betragtelige og er en større post, end de fleste normalt ville forvente. Når man så tager i betragtning, at mange ofte oplever møderne som ineffektive, hvor deltagerne hverken bidrager til mødeproccessen eller til det færdige resultat, er der god grund til at se nærmere på ledelsen af møderne. Vi har i dette værktøj valgt at fokusere på ledelsen af mindre møder

Claudyne Wilder

Hvordan man kan organisere sin præsentation

Mangel på indhold er næsten aldrig problemet i en præsentation. De fleste har for meget indhold og har brug for at få struktureret det og få fjernet alle unødvendige detaljer. Her er bud på en fast fremgangsmåde og tre grundlæggende formater.

Åse Lejbølle Jelstrup

At kommunikere dårlige nyheder

En af de mest vanskelige præsentationer er den, der indeholder noget ubehageligt nyt. ”At kommunikere dårlige nyheder”-modellen hjælper dig med at fortælle nyhederne på en måde, som gør det nemmere for tilhørerne at tage imod dem.

Åse Lejbølle Jelstrup

Anbefaling af strategier

Når man har analyseret strukturen af en afdeling og skal præsentere forskellige restruktureringsplaner og deres respektive konsekvenser for ledelsen, er her en model at benytte til præsentationen.

Claus Hellmann Hansen

De overlevende – efter en fyringsrunde

At afskedige medarbejdere er en af lederens vanskeligste opgaver. Der gøres mange fejl i disse situationer; men uanset om lederen gennemfører en fyring eller en hel fyringsrunde på den ene eller anden måde, kommer der en hverdag for de tilbageværende. Denne tekst beskæftiger sig med dem, der bliver tilbage.

Rikke Kristine Nielsen, Mogens Kischinovsky

Præsentationsteknik: Mundtlige præsentationer

Mundtlige præsentationer er en vigtig del af arbejdslivet. Alle kan genkende et godt og medrivende oplæg, når vi ser det, men det er ikke altid lige let at oversætte disse erfaringer fra tilskuerrækkerne til praksis. I dette værktøj præsenteres checklister til forberedelse, udførelse og opfølgning på mundtlige oplæg til brug i det daglige.

Dion Sørensen

Skab et højtpræsterende team

I de seneste år har der været en stadig stigende interesse for at implementere forskellige former for teamorganisering i såvel danske som internationale virksomheder. I dette værktøj kigger vi på, hvad der kendetegner højtpræsterende teams, og hvordan de adskiller sig fra mindre effektive teams. Du præsenteres undervejs for en masse relevant information om teams samt nogle skabeloner og redskaber til refleksion og til planlægning af din teamudviklingsopgave.

Claus Hellmann Hansen

Interim ledelse

Formålet med dette værktøj er at give læseren en introduktion til interim ledelse, således at man som virksomhedsejer eller –leder er bedre klædt på til at beslutte, om interim ledelse kan være en løsning i en given situation, og/eller om man selv kunne tænke sig at fungere som interim leder. Det kan fx være en situation, der nødvendiggør forandring, hvor hurtige resultater er vigtige, og hvor kompetencerne ikke findes i organisationen.

Jørgen Lisberg

Hvad kendetegner et godt medlem af ledergruppen?

En af det enkelte medlems vigtigste kvalifikationer er vedkommendes lyst og evne til at præge gruppens måde at lede og samarbejde på. Men præcis hvor vigtig, denne kvalifikation er i den enkelte ledergruppe, er selvfølgelig situationsbestemt, og de enkeltes kvalifikationer skal helst supplere hinanden på bedste vis.

Claus Hellmann Hansen

At give en reference om en tidligere medarbejder/ansat

Dette værktøj er ment som en hjælp til alle, der i forhold til en arbejdssituation bliver bedt om at give en reference om en anden person, fx når denne søger ny stilling eller søger ind på en uddannelse. Derfor er målgruppen først og fremmest ledere på alle niveauer. Men også kolleger, medarbejdere og samarbejdspartnere, som fx leverandører eller kunder, kan komme ud for denne situation. Referencepersoner omfatter derfor i princippet enhver, der har haft lejlighed til at observere medarbejderen i en arbejdsmæssig sammenhæng.

Dion Sørensen

Feedback som ledelsesværktøj

Feedback er godt for alle parter – både for dem, der leverer feedbacken og i særdeleshed for den, der modtager feedback. Ikke desto mindre er vi generelt rigtigt dårlige til at huske at give feedback – specielt den mindre positive af slagsen. Og det skyldes ikke, at det er specielt svært, for det er det ikke. Vi afholder os langt oftere fra at give feedback pga. ubehaget ved at sige noget ”irettesættende” eller ”negativt” til et andet menneske.

Claus Hellmann Hansen

Tilbagemeldinger

At give og modtage tilbagemeldinger er en naturlig del af tilværelsen. Tilbagemeldinger kan være negative eller positive. De kan være ensidige, hvor fx chefen giver tilbagemelding til medarbejderen. Eller de kan være gensidige, hvor begge parter giver hinanden tilbagemeldinger. I forbindelse med ens arbejdsliv er der endvidere mange forskellige formelle situationer, i hvilke tilbagemeldinger indgår som helt naturlige og uundværlige elementer.

Bente Bøllingtoft Lindstrøm

Værktøj: Test af drømme og mål - Disneys kreativitetsstrategi - samt fremtidscheck

En af barriererne for, at drømme ikke bliver til konkrete mål, der igen kunne blive til konkrete planer og handlinger, er, at man kommer i tvivl om, hvorvidt målet kan realiseres. Dette værktøj tager fat i netop den problematik, idet det retter sig mod alle faserne i at gøre drømme til realiserbare mål.

Bente Bøllingtoft Lindstrøm

Målopstilling og handlingsplan med SMARTØF-modellen

Dette værktøj består af redskaber og gode råd til, hvordan du sætter mål op, som du virkelig ønsker at nå - og hvordan du arbejder på at få opfyldt dem i både privatlivet og arbejdslivet.

Claus Hellmann Hansen

Afslag i forbindelse med stillingsbesættelse

Som hovedregel må virksomheder leve op til to standarder, når et afslag kommunikeres: En præcis dokumentation i forhold til et ansættelsesforløb og effektiv kommunikation. Men der er mange faldgruber mellem det ene yderpunkt: total ærlighed og det andet: tavshed.

Jens Larsen

10 minutter fra den gode idé - individuel idéudvikling når man har travlt

Mødet starter om en halv time, og du har ikke haft tid til at forberede idéer og tænke opgaven ordentlig igennem. Sådan ser virkeligheden ud for mange ledere og medarbejdere, der har en travl arbejdsdag. I stedet for at komme uforberedt til mødet, kan 10 minutters brug af et enkelt og brugbart innovationsværktøj inden mødet give nye indfaldsvinkler og inspiration.

Dion Sørensen

Hjælp en anden videre efter en fyring

For de fleste er det ganske ubehageligt at blive afskediget. Reaktionerne er mange, men det er mulighederne for at hjælpe den afskedigede videre heldigvis også.

Rikke Kristine Nielsen

Joharis vindue – et værktøj til bevidsthed om samspil med andre

En klassiker, som mange af vores brugere har efterspurgt. Læs her for at se forskellige grafiske fremstillinger til direkte inspiration, selvtest, interessante links og forslag til et lederudviklingsværktøj med udgangspunkt i Joharis vindue.

Værktøjshæfter: Gode ledere har et godt arbejdsmiljø

Branchemiljørådet, BAR Social og Sundhed. Januar 2008. 12 sider. www.arbejdsmiljøweb.dk.

Claus Hellmann Hansen

Distancearbejde – organisering og ledelse

Ledelse af medarbejdere foregår i stigende grad med så stor fysisk afstand mellem leder og medarbejder, at face-to-face ledelse ikke bliver en del af den daglige aktivitet.

Henrik Holt Larsen

Dan netværk - hvorfor og hvordan?

Dette værktøj består af et hæfte, som giver et overblik over ledernetværk: hvad et netværk overhovedet er, hvilke formål det skal opfylde, hvilke hovedtyper der findes, og hvordan man som enkeltperson får mest muligt ud af deltagelse i netværk, bl.a. ved at undgå de faldgruber, der knytter sig til metoden.

Undgå værdiløs kompetenceudvikling med ny metode

De fleste ledere er opmærksomme på, at kompetenceudvikling er vigtigt, men i praksis er der mange forhindringer og faldgruber på vejen mod en læring, der virkelig flytter organisationen op på et nye niveau i opgaveløsningen. I en hverdag hvor alle har hænderne fulde med at løse de faste opgave, kan en systematisk udvikling af nye kompetencer let glide i baggrunden.

Michael Martini, Caroline Ahlgren Tøttrup

Værktøj: Mål dine medarbejderes stressniveau

Lederen har et særligt ansvar for at forebygge, opdage og håndtere stress på arbejdspladsen, men en hektisk hverdag kan gøre forebyggelsen svær. Her får du et værktøj til at identificere dine medarbejderes trivsels- og stresstilstand, så du kan opretholde det gode arbejdsmiljø i en travl hverdag.

Helle Winther

Mærk dig selv - når du leder andre

Denne artikel belyser kortfattet nogle grundlæggende dynamikker, der er nærværende i mange lederes praksis. Den giver også eksempel på få konkrete værktøjer, som du kan bruge i din dagligdag.