Adobestock 252220674 WEB
Artikler

Sproget er magisk – hvor fører dine ledersamtaler dig hen?

Udviklingen fra industrisamfund til vidensamfund indebærer en højere grad af medarbejderinvolvering i virksomhederne. Det kalder på en mere dialogisk ledelse, hvor netop lederens evne til at bruge sproget klogt bliver meget centralt. Som leder er du ustandseligt involveret i mange forskellige typer af samtaler i forskellige kontekster.
Adobestock 300699455 (1) WEB
Artikler

Er diversitet en ressource eller en forhindring i HR’s håndtering af coronakrisen?

Er diversitet en ressource eller en forhindring i HR’s håndtering af Corona? For at belyse dette har jeg talt med tre forskellige HR-chefer, der har stået for deres virksomheds krisehåndtering.
Adobestock 265315881 (1) WEB
Artikler

Mærk dig selv - når du leder andre

Denne artikel belyser kortfattet nogle grundlæggende dynamikker, der er nærværende i mange lederes praksis. Den giver også eksempel på få konkrete værktøjer, som du kan bruge i din dagligdag.
Adobestock 330471142 WEB
Artikler

God hverdagsledelse i en anderledes hverdag

Som leder har du sikkert den sidste tid været udfordret af at skulle bedrive kriseledelse, virtuelt og på distancen, og nu - hvor der for de fleste er begyndt at komme lidt mere ro på- melder medarbejdernes behov for hverdagsledelse sig med fornyet intensitet. Men hvordan bedriver du god, nærværende hverdagsledelse i en helt anderledes hverdag?
Adobestock 300779186 (1) WEB
Artikler

Det mentale mindset er medarbejderens drivkraft

Den psykoboliske alder er et nyt begreb inden for HR, for det handler i langt højere grad om medarbejdernes mentale alder frem for om den alder, der står på fødselsattesten.
Adobestock 205145574 (1) WEB
Artikler

”At sætte strøm til arbejdsgangene” Når administrative arbejdsgange automatiseres med robotter

Den digitale og højteknologiske tidsalder er blot lige begyndt, hvilket betyder, at der på sigt vil komme meget mere fokus på hvordan teknologi og menneskelig arbejdskraft kan supplere og understøtte hinanden.
AdobeStock_239118466 (1).jpg
Artikler

Design talentudvikling, så både talent og virksomhed udvikler sig

På CBS har man skabt et talentforløb for de administrative medarbejdere, som f.eks. kan være med til at svare på, hvordan man sikrer, at talentudvikling bliver et fælles anliggende for virksomheden og talenterne? Og hvordan talentudvikling bliver en god forretning på kort sigt?
AdobeStock_102844058 (1).jpg
Artikler

Den undersøgende leder - Data i daglig ledelse

I denne artikel argumenteres der for, at lederen med fordel her kan indtage en undersøgende holdning. Selvom dette er teoretisk begrundet i både klassisk og nyere ledelsesteori, er det i langt mindre grad praktisknært undersøgt og udfoldet.
AdobeStock_134240213 (1).jpg
Artikler

Værktøj: Tips til målrettede møder med resultater

På rigtig mange arbejdspladser går en alt for stor procentdel af en arbejdsdag med at holde møder. Hos nogle er det mere end 50 % af arbejdsdagen, der går med møder. Til mange af møderne er der indkaldt efter udtrykket ’The more the merrier’.
AdobeStock_99033992_WEB.jpg
Artikler

Leg i organisationer, ej helt seriøst?

Leg som interventionsform tillægges i stadig højere grad betydning i forbindelse med organisationsudviklende aktiviteter. Flere organisationer refererer eksplicit til legen som en positiv ressource, hvilket medfører forventning om at fremstå innovative og fremadrettede.
11
aug
LIVE med DANSK HR

Jura-update: Barselsreglerne – ved ændringer og opsigelser

Zoom
Tidspunkt: 11:00 til 11:30
17
aug
Modul 1, Certificate in Human Resources (gratis for medlemmer)

HR og intern medarbejderudvikling

København
Tidspunkt: 09:00 til 16:00
25
aug
Modul 1, DANSK HR Certifikat i HR-jura

HR-jura og GDPR i ansættelsesforholdet

København
Tidspunkt: 09:00 til 16:00