Cases


Jacob Lindeblad

Situationsbestemt ledelse - såvel i idræt som erhvervsliv

Idrætten har i mange år benyttet sig af situationsbestemt ledelse. Atletens præstationsniveau bliver ofte målt i sekunder, men i det daglige arbejde med atleten er den mest afgørende egenskab for lederen situationsfornemmelse. Denne evne til at arbejde med atleten, dér hvor atleten er, er bestemmende for, hvor optimal udviklingen bliver.

Tina Lund

Når forandringen er teamdannelse

Det kan være en et stort skridt for en leder at gennemgå et længere forløb med lederudvikling og derefter indtræde i en ny lederrolle som led i omfattende strukturændringer på arbejdspladsen. Ikke alene skal man finde sig til rette med sin egen nye rolle, men også tackle medarbejdernes nye roller.

Tina Lund

Kulturen under uddannelse

Denne case behandler et omstillingsprojekt, der er blevet til i forbindelse med en ny afdelingsleders forsøg på at bringe samarbejdsformerne a jour. Hvad kan en leder gøre, hvis kulturen på en arbejdsplads er blevet så indgroet, at medarbejderne fagligt set er uvillige til at lære nyt og derfor holder stædigt fast i ineffektive arbejdsgange?

Lars Bøgh Olsen

Administrator eller filosof? – lederrollen til afdækning

Som leder kan man opleve at skulle udfylde en række forskellige roller. Fra mæglerrollen i en konflikt til forhandlerrollen ved en løndiskussion; fra gruppelederrollen i et team til administratorrollen når ressourcerne skal styres.