Dorthe Thorning Mejlhede

Ph.d.-stipendiat

Dorthe Thorning Mejlhede er uddannet mag.art. i litteraturvidenskab med konferensspeciale i billedperception ved Københavns Universitet.
Hun har også været reserveofficer (russisk) fra Hærens Specialskole og har en efteruddannelse i ledelse ved Flyvestation Værløse og Forsvarets Center for Lederskab.

Dorthe har siden 1993 arbejdet med kommunikation i politisk styrede akademiske organisationer – herunder også forskningsformidling. Dorthe har i samarbejde med forskere, praktikere og journalister udviklet en ny måde at formidle forskning på i det såkaldte trepartsinterview. Hun har tidligere været informationschef i Tandlægernes Nye Landsforening, der organiserer offentligt ansatte tandlæger.

På nuværende tidspunkt er hos ph.d. - stipendiat.