Jan Molin

Uddannelsesdekan

Jan Molin er uddannelsesdekan på Copenhagen Business School og er studieleder for uddannelsen Master of Management Development.

Jan Molin er formand for Copenhagen Business School Learning Labs bestyrelse og er desuden projektleder på en række lederuddannelser under Handelshøjskolens Efteruddannelsescenter (HHE).

Jan Molin arbejder med en vifte af organisations- og ledelsesudviklingsperspektiver i teori og praksis. Han er
forfatter af en række artikler og bøger inden for dette felt – senest doktorafhandlingen: ”Den indfoldede orden - den udfoldede praksis” samt artikler om ledelse og organisering publiceret i tidsskrift for Erhvervspsykologi.