Performance management_WEB.jpg
Artikler

Lederes brug af data fra resultatmålinger, som medarbejderne ser som dårlige

Mange offentlige organisationer foretager rutinemæssige evalueringer, hvor den enkelte organisation bliver målt på en række udvalgte resultatindikatorer med henblik på at skaffe værdifuld ledelsesinformation, der efterfølgende kan fungere som løftestang for læring og udvikling i organisationen.
Artikler

Måling af onboarding – hvad er vigtigt hvornår?

Danske virksomheder sætter i stigende grad fokus på onboarding. Slåskampen for talenter tager til på det danske arbejdsmarked. Og den interne indsats for at holde fast på det talent, man har fået fingrene i, er på dagsordenen rigtigt mange steder.
Artikler

Grundig onboarding betaler sig

I et marked, hvor der er mangel på kandidater, er det i lige så høj grad virksomheden, der må vise nye medarbejdere, at det er et sted, der er værd at blive, som det er de nye medarbejdere, der skal vise sit værd – derfor er god onboarding alfa og omega.
Artikler

Person eller organisation: Hvor skal vi kigge hen, når ledelse skal udvikles?

Det er ofte underforstået i forbindelse med ledertræning, og jeg har da ofte i den forbindelse selv sagt til ledere, at lederens vigtigste ledelsesredskab er lederen selv.
Artikler

Fremadmeldinger fungerer bedre end tilbagemeldinger

Mange organisationer arbejder i disse år med at sætte tilbagemeldinger (feed-back) i system. Ledere sendes på intensiv træning i at give feed-back til deres medarbejdere, undervisere trænes i at give feed-back til deres elever eller studerende. Feed-back synes at være blevet et mantra for læring i nogle organisationer.
Artikler

Commitment og job crafting blandt videns medarbejdere

Gennem et toårige studie i en dansk software virksomhed undersøgte vi hvordan job crafting influerede videns medarbejders oplevelse af commitment. Med andre ord; hvilken betydning muligheden for selv at ændre ens job havde for medarbejderens bånd til virksomheden.
Artikler

Inviter medarbejderne til at positionere sig som kompetente bidragydere

Hvis hensigten er at fremme læring og fælles meningsskabelse i organisationer er et af de vigtigste greb som leder at invitere medarbejderne til at positionere sig som kompetente bidragydere.
Artikler

MUS er ramt af en midlertidig metaltræthed

Mange oplever en vis metaltræthed i forhold til MUS, men det skyldes ofte, at MUS-systemet ikke er blevet holdt ved lige, mener professor emeritus Henrik Holt Larsen fra CBS, som er ekspert i HRM.
6
mar
Webinar

Det fysiske kontormiljøs indflydelse på medarbejdernes hverdag


Tidspunkt: 14:00 til 14:30
14
mar
Modul 2, Certificate in Human Resources®

HR og egne udviklingsmuligheder

Copenhagen Marriott Hotel, Kalvebod Brygge 5, 1560 København V
Tidspunkt: 09:00 til 16:00
19
mar
Kursus (gratis for medlemmer)

Fra Nulfejlskultur til CHANCEMOD

Montra Hotel Sabro Kro, Viborgvej 780, 8471 Sabro
Tidspunkt: 09:00 til 16:00