Artikler

Kontrol er godt, tillid er billigere - bæredygtige relationer er vejen frem

Artiklens overskrift er hentet fra den samfundsvidenskabelige fokus på Social kapital, mere konkret i Gert Tinggaard Svendsens arbejde (Svendsen 2012). Med afsæt i at vi i Danmark står øverst på listen over de mest tillidsfulde folk, sætter han fokus på hvilken betydning det har for et samfund, at der er en meget høj grad af tillid. Hans pointe med at konkludere at kontrol er godt men tillid er billigere er, at kontrolforanstaltningerne både koster i form af omkostninger til selve kontrollen og desuden, er med til at skabe en friktion, der forsinker en effektiv viden og informationsflow mellem personer og enheder. På den måde er en høj social kapital derfor et meget vigtigt aktiv, der bør stå helt central på den ledelsesmæssige dagsorden.
Værktøjer

Evaluer din ledelse igennem dialoger i stedet for tal og skabe mere værdi

Når ledelsen skal evalueres er målinger og kvantitativ data typisk den mest populære evalueringsform – Spørgsmålet er imidlertid om det skaber den værdi man ønsker?
Artikler

Hvad skal HR med kommunikation?

Pedersen får øje på en artikel fra kommunikationsafdelingen, der handler om vigtigheden af, at lederne tager ansvar og går forrest med deres værdier som det gode eksempel. Det får Pedersen til at tænke på, om han mon skal gå forrest med sine egne værdier eller HR’s?
Værktøjer

Does your body language distract attention from your message?

You have prepared what you want to say; you have made your PowerPoint presentation; you are ready to present the new strategy to your colleagues and employees. But does your body language match your preparation, or does it stand in the way?
Artikler

Den troværdige leder

Troværdighed er altafgørende for den moderne leder. Det gælder, hvad enten du leder et team, en organisation eller et helt land. For moderne ledelse i en foranderlig verden handler i høj grad om at bygge solide relationer og skabe motivation. Og det kan man ikke uden troværdighed.
Artikler

Ledelse af organisationskultur

Det er sjældent, at en leder kommer til en kultur, der ikke har nogen forhistorie, og hvor kulturen kan skabes fra grunden. En leder møder altid enten en allerede etableret kultur eller individer med erfaringer fra andre kulturer, som de forsøger at implementere i den nuværende kultur.
Værktøjer

6 gode råd til compliance-implementering

Hvordan sikrer vi, som ledere eller compliance-ansvarlige, en effektiv og smidig implementering af nye lovkrav og regler? Og hvad gør vi, når de enkelte krav ikke giver mening for de folk, der skal efterleve dem?
4
sep
Kursus

Gør HR strategisk

DGI Byen, Tietgensgade 65, 1704 København V
Tidspunkt: 08:30 til 16:00
14
sep
Kursus

Gør HR strategisk

Storcenter Nord - Mødelokalerne, Finlandsgade 17, 8200 Aarhus N
Tidspunkt: 08:30 til 16:00