Artikler

Fremadmeldinger fungerer bedre end tilbagemeldinger

Mange organisationer arbejder i disse år med at sætte tilbagemeldinger (feed-back) i system. Ledere sendes på intensiv træning i at give feed-back til deres medarbejdere, undervisere trænes i at give feed-back til deres elever eller studerende. Feed-back synes at være blevet et mantra for læring i nogle organisationer.
Artikler

Commitment og job crafting blandt videns medarbejdere

Gennem et toårige studie i en dansk software virksomhed undersøgte vi hvordan job crafting influerede videns medarbejders oplevelse af commitment. Med andre ord; hvilken betydning muligheden for selv at ændre ens job havde for medarbejderens bånd til virksomheden.
Artikler

Inviter medarbejderne til at positionere sig som kompetente bidragydere

Hvis hensigten er at fremme læring og fælles meningsskabelse i organisationer er et af de vigtigste greb som leder at invitere medarbejderne til at positionere sig som kompetente bidragydere.
Artikler

MUS er ramt af en midlertidig metaltræthed

Mange oplever en vis metaltræthed i forhold til MUS, men det skyldes ofte, at MUS-systemet ikke er blevet holdt ved lige, mener professor emeritus Henrik Holt Larsen fra CBS, som er ekspert i HRM.
Artikler

Anerkendelse i praksis

Hvis hensigten er at hjælpe en medarbejder med at lære og lykkes vil jeg her argumentere jeg for at anerkendelse er væsentligt forskelligt fra og fungerer langt bedre end ros og ris.
Artikler

Onboarding starter i rekrutteringsprocessen

Onboardingprocessen har stået højt på HR-agendaen i mange år. Formålet er at sikre, at den nye medarbejder kommer godt ombord på sin nye arbejdsplads og fastholdes i virksomheden i lang tid. Det er m.a.o. et effektivt våben mod fejlrekrutteringer og høj medarbejderomsætning. Men hvordan sammensætter man den ideelle onboardingproces?
Artikler

Samtaler der skaber mening, læring og værdi

Samtaler er der rigtigt mange af i danske organisationer hver eneste dag. Desværre er det langt fra dem alle der skaber mening, læring eller værdi.
Artikler

Spiller teamet sammen - eller spiller i falsk?

Når den organisatoriske succes og resultatskabelse skal gøres op, er tankesættet i mange organisationer stadig præget af et højt fokus på individuel performance og KPI’er (Key Performance Indicators). Når den organisatoriske succes og resultatskabelse skal gøres op, er tankesættet i mange organisationer stadig præget af et højt fokus på individuel performance og KPI’er (Key Performance Indicators).
Artikler

Etik i daglig ledelse – stoppesteder og ståsteder

Ledere skal kunne håndtere problemstillinger, hvor der desværre ikke altid er nogen ”lette løsninger”. En del af de overvejelser, ledere her lægger til grund for deres beslutninger, er af etisk karakter. Denne artikel belyser, hvor det sker (etiske stoppesteder), og hvilke typer af begrundelser (etiske ståsteder) ledere lægger vægt på, når de tager deres beslutninger.
Artikler

Eksistentiel ledelse styrker det personlige lederskab

Personligt lederskab spiller en større rolle end nogensinde før. Hvordan ledere udøver ledergerningen er i stigende grad op til dem selv og bliver derved et personligt anliggende.
20
nov
Modul 4, Certificate in Human Resources®

Forandrings- og præstationsledelse

København
Tidspunkt: 09:00 til 16:00
21
nov
Webinar

Ny ferielov på vej


Tidspunkt: 14:00 til 14:30
26
nov
Generalforsamling

DANSK HR generalforsamling 2018

DANSK HR, Brunbjergvej 10A, 8240 Risskov
Tidspunkt: 16:00 til 18:00