Artikler

Læringsstrategier i organisationer

Forskere og praktikere fra HR og ledelses- og organisationsfeltet har længe argumenteret for vigtigheden af at udvikle viden om og metoder til at arbejde med ansatte og organisationers læring, som en afgørende betingelse for udvikling og værdiskabelse i virksomheder
Artikler

Leg på jobbet skal tages alvorligt

Arbejdet er den hyppigst angivne årsag til stress ifølge undersøgelse, men leg kan ifølge ekspert være med til at skabe bedre betingelser for, at vi trives på arbejdet. Men det skal ske under de rigtige rammer og forudsætninger, for ellers kan legen gøre mere skade end gavn
Cases

DONG Energy har styr på stressforebyggelse

Hos Danmarks største energiselskab arbejder man målrettet på at forebygge stress og undgå stressrelateret sygefravær. Det handler om at skabe en sund arbejdskultur og om at klæde lederne på til opgaven.
Artikler

Leadership Pipeline Coaching

Er du blevet leder for nyligt? Eller arbejder du med at hjælpe ledere til at lykkes? En ny lederrolle betyder en radikal ændring i den måde du arbejder på, hvilket får mange nye ledere ud af kurs. I denne artikel sætter vi fokus på, hvordan man gennem coaching kan hjælpe ledere til at lykkes med transitionen fra et niveau til et andet, der typisk medfører nye krav og forventninger. Det er et ofte overset element af organisering og ledelse, at det handler om transitioner, dvs. at kunne indtage nye roller med succes eller tage vores eksisterende roller til et nyt niveau.
Værktøjer

Værktøj: Mål dine medarbejderes stressniveau

Lederen har et særligt ansvar for at forebygge, opdage og håndtere stress på arbejdspladsen, men en hektisk hverdag kan gøre forebyggelsen svær. Her får du et værktøj til at identificere dine medarbejderes trivsels- og stresstilstand, så du kan opretholde det gode arbejdsmiljø i en travl hverdag.
Artikler

Den svære feedback - et opgør med hyggehykleriet i feedbackprocesser fra leder til medarbejder

For noget tid siden var det populært at billedliggøre feedback med en burger: Den såkaldte ”burgermodel”. Først skulle man fortælle noget godt – det var den øverste bolle. Så skulle man fortælle om det svære – det var bøffen – for endelig at slutte af med noget godt – den nederste bolle. Vi finder det hyklerisk, at lederen skal forstille sig i samtalen og gøre så mange krumspring for at fortælle noget ubehageligt til en medarbejder. Det virker ikke troværdigt. Det understreger det fremmedgjorte og forlorne ved samtalen og modarbejder i den grad den helt essentielle hensigt med feedback: at tillade en ærlighed på begge sider af ”hegnet”. Resultatet af denne omvej bliver, at medarbejderen bare usikkert venter på, hvornår bøffen/“det slemme” rammer. Vi synes, burgermodellen er en snydemodel Den ser måske umiddelbart dejlig ud. Men den smager forfærdeligt!
Værktøjer

Undgå værdiløs kompetenceudvikling med ny metode

De fleste ledere er opmærksomme på, at kompetenceudvikling er vigtigt, men i praksis er der mange forhindringer og faldgruber på vejen mod en læring, der virkelig flytter organisationen op på et nye niveau i opgaveløsningen. I en hverdag hvor alle har hænderne fulde med at løse de faste opgave, kan en systematisk udvikling af nye kompetencer let glide i baggrunden.
Artikler

Organisatorisk læring - et spørgsmål om organisering af arbejde og personer

Organisatorisk læring finder sted, når virksomheder og institutioner lærer af sine fejltagelser. Det betyder, at virksomheder gentænker sine rutiner og praksisser, når der er blevet foretaget forkerte dispositioner. Det lyder enkelt, når det siges, men det er svært at gøre i praksis. Hvad er en fejl? Hvem har retten til at definere, hvad der er en fejl, og hvad der ikke er? Kan fejlen placeres hos enkeltpersoner, i en virksomheds rutiner og processer, eller i en kombination heraf? Hvornår er en fejl rettet? Hvad er i øvrigt sammenhængen mellem fejlretning og læring? Kan virksomheder lære at lære?
Artikler

Kontrol er godt, tillid er billigere - bæredygtige relationer er vejen frem

Artiklens overskrift er hentet fra den samfundsvidenskabelige fokus på Social kapital, mere konkret i Gert Tinggaard Svendsens arbejde (Svendsen 2012). Med afsæt i at vi i Danmark står øverst på listen over de mest tillidsfulde folk, sætter han fokus på hvilken betydning det har for et samfund, at der er en meget høj grad af tillid. Hans pointe med at konkludere at kontrol er godt men tillid er billigere er, at kontrolforanstaltningerne både koster i form af omkostninger til selve kontrollen og desuden, er med til at skabe en friktion, der forsinker en effektiv viden og informationsflow mellem personer og enheder. På den måde er en høj social kapital derfor et meget vigtigt aktiv, der bør stå helt central på den ledelsesmæssige dagsorden.
Værktøjer

Evaluer din ledelse igennem dialoger i stedet for tal og skab mere værdi

Når ledelsen skal evalueres er målinger og kvantitativ data typisk den mest populære evalueringsform – Spørgsmålet er imidlertid om det skaber den værdi man ønsker?
5
dec
Kursus

Få styr på opsigelserne

Storcenter Nord - Mødelokalerne, Finlandsgade 17, 8200 Aarhus N
Tidspunkt: 08:30 til 16:00
9
jan
Gratis semnar for DANSK HR's medlemmer

Det grænseløse arbejdsliv

SEB Pension, Berntorffsgade 50, 1577 København V
Tidspunkt: 09:00 til 12:30