Anne Bisbjerg Lee

People of Strategy Director

Anne B. Lee har solid erfaring med en bred vifte af opgaver inden for Human Resources, bl.a.:

·         Human Resources Development gennem personlig, individuel rådgivning, kurser, seminarer og workshops. Udvikling og gennemførelse af omfattende lederudviklingsprogrammer på alle organisatoriske niveauer

·         Talent Management

·         Outsourcing af personalefunktionen

·         Rekruttering og udvælgelse

·         Udvikling og anvendelse af en lang række psykologiske testværktøjer

·         Genplacering

·         Strategiudvikling

·         Foredrag om HR-relaterede emner

·         Udvikling og implementering af medarbejder-udviklingssystemer

·         Udvikling og implementering af medarbejdertilfredshedsanalyser