Cases


Dorthe la Cour

Når arbejdsgange bliver for tunge

Mange gange rekrutteres eller omorganiseres der uden en tilbundsgående analyse af, hvilke opgaver, der er de primære, og hvilke særlige kvalifikationer det kræver.

Susanne Banck

Interim management - når virksomheden skærer ned

Denne case beretter om anvendelsen af interim management i forbindelse med afskedigelse af et stort antal medarbejdere. Casen præsenterer såvel det konkrete beslutnings- og handlingsforløb som nogle af de erfaringer med brugen af interim management, der blev gjort undervejs.