Artikler


Jens Martinus Pedersen

WEBINAR: Optimering af netværk

Hvordan kan man optimere sit eget og medarbejdernes netværk, så det tilfører større faglig viden og relevante kontakter? Det er blot nogle af de svar, webinaret giver dig svar på.

Dorthe la Cour

Personaleregistrering

En velgennemtænkt og effektiv personaleregistrering er med til at sikre det administrative overblik og give en ensartet personaleadministration. Denne artikel giver et overblik over forholdene omkring personaleregistrering.

Claus Hellmann Hansen

HR-funktionens roller

Human Ressource-området er ikke en entydig størrelse. Forskelligt fra andre såkaldte professionelle områder, som fx revision eller jura, er der ikke enighed om, hvad HR-området omfatter. Denne artikel tager udgangspunkt i, at HR som andre funktioner i en virksomhed skal bidrage med værdi for de interessenter, der udgør en organisation. Derfor er der behov for at anskue arbejdet inden for HR på en ny måde, som er udpræget resultatorienteret. I USA siger man, at man skal væk fra at være ”do-able” til at være ”deliverable”, dvs. væk fra at bare at udføre forskellige opgaver til at blive leveringsdygtig i resultater.

Susan E. Jackson, Randall S. Schuler

The Global Talent Management Challenge: Drivers and HR Actions for Attaining and Sustaining Global Competitive Advantage

I denne artikel beskrives og diskuteres forskellige HR-tiltag, der søger at håndtere de globale talent management udfordringer, som multinationale virksomheder møder. Konklusionen er bl.a. at topledelsen og dens tætte samarbejde med en professionaliseret HR-afdeling får en nøglerolle.

Kelly Pate Dwyer

Distanceledelse

Takket være teknologien og globaliseringen arbejder flere og flere virksomheder internationalt og i team. Mange virksomheder ansætter ”distanceteams”, hvor en leder i New York kommunikerer dagligt med kolleger i Boston, Los Angeles og Singapore.

Michele Guarini

Integreret Talent Management

Mange systemsælgere (HR-systemer) bruger stadig oftere begrebet ”Integreret Talent Management”. Tanken er, at ægte Talent Management fordrer integration af flere typisk isolerede processer. Hvis man undersøger de fleste HR-organisationer, vil man møde en række uafhængige grupper eller ”siloer”. Denne artikel handler om et bud på en sådan integration og forudsætningen for den.

Henrik Holt Larsen

Talentløs talentpleje

Selv hvis man retter et stift blik mod bundlinjen, vil det kunne betale sig at dyrke sine talenter – og i denne gruppe ikke mindst specialisterne, som typisk er blevet overset i management-kogebøgerne

Steffen Stripp

Behandlingssikkerhed

Persondatalovens bestemmelser om behandlingssikkerhed har særlig relevans for IT-folk, som med deres professionelle baggrund må forventes at have et særligt ansvar for, at sikkerheden etableres.

Steffen Stripp

Arbejdsgivers databehandling

Med den ny persondatalov er alle arbejdsgiverens behandlinger af medarbejdernes personoplysninger omfattet af loven, uanset om oplysningerne behandles manuelt på papir, noteres i tekstbehandling eller registreres i databaser.

Rikke Kristine Nielsen

Når HR rekrutterer til HR: HR-medarbejder anno 2008

Hvad skal en HR-person egentlig kunne? Det er lang tid siden, at juridisk-administrativ kompetence inden for ansættelsesforhold og lønbogholderi kunne gøre det. Men det er efterhånden heller ikke længere nok at være velbevandret udi metoder og værktøjer til forvaltning af de menneskelige ressourcer.

Steffen Stripp

Den registreredes rettigheder

Persondataloven giver den enkelte en række rettigheder over for de myndigheder, virksomheder, foreninger mv., som behandler oplysninger om vedkommende.

Jens Peter Skaarup

Når jernhelbredet svigter

Stress, sygdom eller alkoholproblemer gør af og til topchefen ukampdygtig i en periode, men hvordan kommer man rygtedannelsen i forkøbet? Hvor meget skal direktionen, bestyrelsen, medarbejderne vide om problemerne?

Rikke Kristine Nielsen

Den ledelsesmodtagelige primadonna

Eksperterne og de virkeligt talentfulde medarbejdere skal have lov til at koncentrere sig om deres kernekompetence. Rationalet er, at danske virksomheders konkurrenceevne og den langsigtede overlevelse er knyttet til deres evne til innovativ, kreativ videnskabelse. Derfor bliver vi i stadigt større grad afhængig af de virkeligt dygtige medarbejdere.

Rikke Kristine Nielsen

Arbejdslivets talentspejdere

Hvis talentmassen skal udnyttes, er der mange fejlkilder at være opmærksom på for at sikre sig et fuldt overblik over ressourcerne. Det gælder om at bedrive mangfoldighedsledelse og være på forkant med egne fordomme og forkærligheder som den, der udpeger talentet.