Værktøjer


Lær lederen at udvikle sin efterfølger

I dette værktøj kigger vi på, hvordan ledere kan arbejde systematisk med udviklingen af deres efterfølger, og hvad de skal være særlig opmærksom på.

Hjælp dig selv videre efter en fyring

Med dette værktøj kan vi forhåbentlig hjælpe dig til at komme igennem den negative oplevelse med at blive afskediget og hjælpe dig til at se fremad og komme i beskæftigelse igen.

Andreudvikling: Hjælp en anden videre efter en fyring

Dette værktøj giver dig nyttig information om de typiske reaktioner efter en afskedigelse, konkrete tips og råd samt en række praktisk anvendelige værktøjer, du kan bruge til at hjælpe den afskedigede videre i karrieren.

Claus Hellmann Hansen

Afskedigelsessamtalen

En af lederens vanskeligste situationer er at skulle opsige medarbejdere. Og en meget vanskelig del af denne lederopgave er at skulle gennemføre samtalen med den eller de medarbejdere, som ikke skal forblive i organisationen. Denne samtale kaldes her for ”afskedigelsessamtalen”.

Claus Hellmann Hansen

Medarbejder-exit i et ledelsesperspektiv

En medarbejders sidste indtryk af sin tidligere arbejdsplads kan få indflydelse på en række forhold: Vil man evt. søge tilbage til virksomheden på et senere tidspunkt? Vil man anbefale virksomheden som arbejdsplads? Vil man tale pænt om virksomheden? Dette værktøj beskriver nogle af de politikker og den praksis, som kan anvendes af virksomheden, efter at det er besluttet, at et ansættelsesforhold skal ophøre, og den faktiske fratrædelse finder sted.

Claus Hellmann Hansen

De overlevende – efter en fyringsrunde

At afskedige medarbejdere er en af lederens vanskeligste opgaver. Der gøres mange fejl i disse situationer; men uanset om lederen gennemfører en fyring eller en hel fyringsrunde på den ene eller anden måde, kommer der en hverdag for de tilbageværende. Denne tekst beskæftiger sig med dem, der bliver tilbage.

Mette Jacobsen

Aftaler om prøvetid i ansættelsesforholdet

Prøvetid er lavet som en mulighed for gensidig afprøvning af ansættelsesforholdet. Prøvetiden gælder begge veje, både for arbejdsgiveren og for arbejdstageren.

Anne-Marie Westergaard

Bekræftelse på medarbejders opsigelse

Gennem et fratrædelsesinterview kan man med fordel sørge for, at medarbejderen får en skriftlig bekræftelse på, at hans/hendes opsigelse står ved magt.

Claus Hellmann Hansen

Exit-samtalen

En exit-samtale, også kaldet en fratrædelsessamtale, er en samtale, der tilbydes en medarbejder, når denne forlader arbejdspladsen. Samtalen finder sted mellem medarbejderen og en repræsentant for virksomheden. Det er vigtigt at understrege, at samtalen sker på frivillig basis, og den er derfor forskellig fra den samtale, hvor emnet er opsigelse af en medarbejder (afviklingssamtalen).

Claus Hellmann Hansen

Hvad koster opsigelsen?

Du ved det er kostbart, når en medarbejder forlader firmaet – såkaldt frivilligt eller ved opsigelse. Men hvor dyrt er det i virkeligheden, når du medregner alle omkostninger?

Dion Sørensen

Hjælp en anden videre efter en fyring

For de fleste er det ganske ubehageligt at blive afskediget. Reaktionerne er mange, men det er mulighederne for at hjælpe den afskedigede videre heldigvis også.

Anne-Marie Westergaard

Checkliste ved medarbejderes fratræden

Uanset om en medarbejder forlader arbejdspladsen på organisationens eller egen foranledning, giver det anledning til en række praktiske foranstaltninger. Dette værktøj er en checkliste, som husker dig på en stor del af de mange detaljer, som ofte kan blive glemt midt i et virvar af afvikling og nyrekruttering.

Tina Lund

Guide til fratrædelsessamtalen - når medarbejderen selv siger op

Når en medarbejder bliver afskediget eller selv siger op, kan det være en god afslutning for både medarbejder og virksomhed, at der afholdes et fratrædelsesinterview. Spørgsmålene i fratrædelsesinterviewet kan variere – alt efter situationen, men en række ting er nyttige at få afklaret.

Lisbeth Friborg Madsen

Checkliste til syge- og alderspensionering

Der er forskellige muligheder for at gå på pension, afhængig af den enkeltes forhold og situation. Det er derfor vigtigt, at man nøje undersøger, hvilke muligheder man har og derefter, hvilken mulighed, der er den bedste i den konkrete situation.