Værktøjer


Åse Lejbølle Jelstrup

Psykologisk kontrakt for arbejdet i en gruppe

En gruppe, der skal arbejde sammen om en arbejdsopgave eller et projekt, bør fastlægge samarbejdsregler for det fælles arbejde. Dette værktøj kan hjælpe gruppens medlemmer til at lave den psykologiske kontrakt med hinanden.

Mette Baltzer Knudsen

Værktøj til afdækning af psykologiske kontrakter

Dette værktøj kan bruges til at sætte fokus på – og få større klarhed over – de psykologiske kontrakter, man er involveret i som medarbejder eller chef. Uanset om du kigger på din egen situation som ansat, eller du evt. har et ledelsesansvar over for andre, har du, og mødes du, med krav og forventninger, og det er netop disse, der er kernen i en psykologisk kontrakt.

Claus Hellmann Hansen

Grundlaget for effektiv Performance Management

De fleste virksomheder anvender i dag en eller anden form for samtalesystem. Imidlertid sker det ikke altid problemfrit. Derfor er formålet med denne beskrivelse at se på PM som et system, der i det daglige kan hjælpe ledere og medarbejdere, og ikke blot som en årlig samtale.

Anette Poulfelt

Skabelon til ansættelsesbevis for funktionærer

Et ansættelsesbevis har til formål at give medarbejderen overblik over alle væsentlige vilkår i ansættelsesforholdet, i det omfang disse forhold ikke fremgår af ansættelseskontrakten eller på anden måde er kommunikeret skriftligt til medarbejderen. Denne skabelon kan tjene som udgangspunkt for udarbejdelsen af et ansættelsesbevis, der passer specifikt til din virksomhed.