Cases


Dorthe la Cour

Den vanskelige samtale

En samtale kan være vanskelig af mange grunde. På arbejdspladsen kan problemstillingen ofte opdeles i to - henholdsvis det arbejdsmæssige og det personlige. Disse to aspekter griber dog ofte ind i hinanden.

Franciska Kann

Udviklingssamtale i grupper

Traditionelt anses medarbejderudviklingssamtaler for at være en samtale individuelt for den enkelte medarbejder. Der kan dog være tilfælde, hvor det er hensigtsmæssigt at afholde udviklingssamtalen i fællesskab i en afdeling - som gruppeudviklingssamtale (GRUS), idet det kan bídrage til at udvide følelsen af fælles ansvarlighed for gruppens udvikling.

Mette Brolykke

113 kandidater på gæstelisten

En jobsamtale kræver god tilrettelæggelse og planlægning – også fra arbejdsgiverens side. I denne case beskrives, hvilke faldgruber man skal være opmærksom på med hensyn til ansættelsesudvalgets sammensætning, rollefordelingen under selve samtalen og udvalgets forberedelse.

Torben Heikel Vinther

Afviklingssamtaler giver nyttig viden

På Roskilde Amtssygehus i Køge har man længe afholdt afviklingssamtaler for fratrædende medarbejdere. På den måde kommer nyttig viden på bordet, og samarbejdet afsluttes på en god måde. Både den faglige videndeling og personaleledelsen styrkes ved disse samtaler, og i dag er afviklingssamtalerne blevet en naturlig del af ledernes arbejde.