Artikler


Christian Nyvang Qvick, Niels Bjørn Petersen

Lederes brug af data fra resultatmålinger, som medarbejderne ser som dårlige

Mange offentlige organisationer foretager rutinemæssige evalueringer, hvor den enkelte organisation bliver målt på en række udvalgte resultatindikatorer med henblik på at skaffe værdifuld ledelsesinformation, der efterfølgende kan fungere som løftestang for læring og udvikling i organisationen.

Rasmus Thy Grøn, Stephanie Bäckström

Giv os brugbare trivselsmålinger - NU!

Mange eksisterende trivselsmålinger er spild af ressourcer og i værste fald direkte skadelige for organisationen, ligesom den altafgørende opfølgning på målingen er en mangelvare. Der er i flere forbindelser tidligere blevet langet ud efter trivselsmålingsindustrien, som i mange koncepter til måling af trivsel ikke er systematisk bygget op. Dette betyder, at spørgsmål og temaer blandes sammen i én pærevælling, og at trivselskoncepternes definition af og skelnen mellem forskellige begreber og kategorier ofte er uklar og inkonsekvent, hvilket besværliggør både tolkningen af resultaterne og særligt opfølgningen på trivselsmålingen.

Per Krogager

Jeg gider ikke flere HR-projekter

Tidligere tog jeg gerne og med fuld musik kampen med forretningsorganisationen, når det handlede om at gennemføre HR-aktiviteter, der efter min mening var af vital betydning for forretningen. Det gør jeg ikke længere. I dag peger jeg med afsæt i den forretningsmæssige situation på behov for ændringer af de organisatoriske, ledelses- og samarbejdsmæssige forhold, og i den udstrækning, der kan opnås enighed om det, lader jeg forretningen trække projekterne igennem.

Katrine Vanggaard Madsen, Jesper Novrup Rasmussen

Kan værdien af HR-aktiviteter måles?

De fleste HR-ansvarlige møder tit og ofte modstand fra ledelsen, når de kommer med ønsker om nye HR-aktiviteter. Modstanden kan skyldes, at den HR-ansvarlige ikke taler samme økonomiske sprog som ledelsen. HR drejer sig normalt om de mere bløde værdier, så det kan være svært for den HR-ansvarlige at vise, at en HR-investering vil øge omsætningen med 10 %. Spørgsmålet er da også, om værdien af HR-aktiviteterne overhovedet kan måles? Det korte svar er ja. Det uddybende svar handler artiklen om.

Rikke Kristine Nielsen

Kulturanalyse med Scheins kulturmodel

Kulturanalyse er en form for undersøgelse, som forsøger at forstå og beskrive indhold, udviklingstendenser og effekt af organisationskultur. Denne artikel giver et bud på, hvordan man på en stærkt forenklet måde kan analysere kulturer på arbejdspladsen uanset sektor eller branche.