Cases


Mette Jacobsen

Det Sociale Kapitel på KVL

Der har de senere år været stigende fokus på det rummelige arbejdsmarked. Arbejdsmarkedet skal nu rumme alle typer af medarbejdere. Også de grupper, der hidtil har haft svært ved at få tilknytning til arbejdsmarkedet på grund af langtidssygdom, psykiske og fysiske lidelser, nedsat arbejdsevne og lignende.