Artikler


Er diversitet en ressource eller en forhindring i HR’s håndtering af coronakrisen?

Er diversitet en ressource eller en forhindring i HR’s håndtering af Corona? For at belyse dette har jeg talt med tre forskellige HR-chefer, der har stået for deres virksomheds krisehåndtering.

Mette Fenger

Mål mangfoldigheden - det betaler sig

Det kan give gode rekrutteringsmuligheder, appellere til kunderne og styrke innovation og arbejdsglæde på virksomheden, hvis ledelsen prioriterer mangfoldighed. Men det er vigtigt at måle effekten, så mangfoldigheden ikke bare er til pynt.

Jakob Lauring

Mangfoldighedsledelse og kreativitet: Endelig tre tiltag, som faktisk virker

Det er efterhånden velkendt, at mangfoldighedsledelse enten er en fordel eller en ulempe for erhvervsorganisationer. Uhensigtsmæssige gruppedannelser og kommunikationsproblemer trækker i den ene retning, mens en konstruktiv variation af perspektiver, viden og evner kan trække i den anden retning. Man ser med andre ord sjældent, at mangfoldigheden undgår at påvirke organisationens formåen på den ene eller anden måde. Og forskere inden for mangfoldighedsledelse er derfor enige om, at det er en ledelsesindsats, som afgør, om vippen går til den ene eller til den anden side. Altså om mangfoldigheden bliver en hjælp eller en barriere i forhold til organisationens målsætninger.

Lederskab i en global verden

Den største udfordring for globale virksomheder i dag er at drive innovation ved at forstå den verden, de opererer i. Siden den finansielle krise brød ud, står det klart, at der også er en bagside af medaljen ved en øget globalisering. Men trods den øgede kompleksitet i samfundet er de fleste ledere dog enige i, at fremtidens vækstkometer er de virksomheder, der er i stand til at mobilisere talent, teknologi, kapital og nytænkning over hele kloden.

Inge Aagaard

Kinesiske virksomheder får øjnene op for ansvar og imagepleje

I Danmark og andre vestlige lande har det længe været almindeligt at private virksomheder frivilligt påtager sig et socialt ansvar (CSR - virksomhedens sociale ansvar). Men, - er der en tilsvarende udvikling i gang i Kina?

Rikke Kristine Nielsen

Global mindset – succeskriterium ude og hjemme

Artiklen opridser nogle af de udfordringer, som følger med, når virksomheder opererer på tværs af grænser og kulturer. Der er behov for at få det internationale samarbejde til at køre samt at udøve interkulturel personaleledelse. Desuden forklarer artiklen, hvordan det "internationale" er kommet tættere på.

Finn Steffens, Richard R. Gesteland

Sammenligning af nordiske forretningskulturer

Svenskere, nordmænd, finner og danskere deler en forretningskultur, som udmærker sig ved at være resultatorienteret, at have en ligefrem kommunikationsstil, at være uformel, at have en præcis tidsopfattelse og en reserveret udtryksform. Der er dog også nogle nuancer, der adskiller de nordiske lande fra hinanden. Og sommetider er små forskelle næsten mere irriterende end de store.

Finn Steffens

Interkulturel forretningsadfærd – en introduktion til Richard R. Gesteland

Hvad gør en person mere succesfuld end en anden, når det drejer sig om at sælge, lede og forhandle i andre kulturer? Hvad glæde kan man have af at sætte sig ind i den kultur, som ens udenlandske forretningsforbindelser og samarbejdspartnere er opvokset i? Hvad er kultur? Hvad er de ”gyldne regler” for den internationale leder? Hvilket udbytte kan man forvente, hvis man forbereder sig og træner sig interkulturelt?

Inge Aagaard

Det globale mindset som brobygger mellem kinesisk og dansk ledelse

Når vi slår op i avisen, ser stillingsannoncer eller læser fagbøger støder vi på et ”globalt mindset” som et kompetencekrav til den globale leder. Vi ved det godt, og mener måske selv at vi naturligt besidder det, men praksis viser noget andet. Selv om verden bliver mindre og lettere tilgængelig, og vi i kantinen møder kollegaer af forskellige nationaliteter, så er faktum at vi arbejder ud fra hver vores kulturelle fundament. Selvom vi umiddelbart virker ens, så handler det om at bygge bro gennem samarbejde mellem forskelle.

Rikke Kristine Nielsen

Den ”alternative begavelse” – om kulturel intelligens

Begrebet kulturel intelligens sigter mod at kunne vurdere forskellige personers evne til at operere i andre (national-)kulturer og sociale sammenhænge på en hensigtsmæssig og succesfuld måde.