Please install minimum flash player 8
Download at www.adobe.com

Ring og hør mere


Ring nu
86 21 61 11
 

Nyhedsbrev

Tilmeld

Tip en ven

Send tip

Værdibaseret ledelse

Værdibaseret ledelse er en ledelsesform, der søger at give plads til selvstyrende, fleksible og ansvarlige medarbejdere, der udvikler sig og trives på jobbet ved at skabe en fælles vision, et fælles værdigrundlag at arbejde udfra. Læs mere her om værdibaseret ledelse som en måde at skabe et effektivt samspil i organisationen.
 

Indledning 

Af Rikke Kristine Nielsen

Værdibaseret ledelse er en ledelsesform, der søger at give plads til selvstyrende, fleksible og ansvarlige medarbejdere, der udvikler sig og trives på jobbet ved at skabe en fælles vision, et fælles værdigrundlag at arbejde udfra. Læs mere her om værdibaseret ledelse som en måde at skabe et effektivt samspil i organisationen.
 

Læs mere

1. Hvad er værdibaseret ledelse? 

Af Rikke Kristine Nielsen

Udgangspunktet for værdibaseret ledelse er overbevisningen om, at ikke alt kan styres med regler, og at virksomhedens vision, mission, strategi og ledelse skal udspringe af virksomhedens værdier.  

Læs mere

2. Hvorfor værdibaseret ledelse? 

Af Rikke Kristine Nielsen

Det overordnede mål med værdibaseret ledelse er, at alle medarbejdere i fællesskab arbejder med og ud fra det aftalte værdigrundlag. Ideelt set betyder et fælles værdigrundlag en stærkere og mere dynamisk organisation, hvilket er et godt udgangspunkt for ledelse og samarbejde i en hverdag fuld af forandringer.  

Læs mere

3. Værdier og regler 

Af Rikke Kristine Nielsen

De fleste virksomheder benytter sig af kontrol, overvågning eller rammestyring til at regulere medarbejderadfærd. Indførelsen af værdibaseret ledelse er et farvel til en sådan regelstyring. Men hvornår er en regel en regel, og hvad er forskellen på en værdi og en regel?  

Læs mere

4. Afdækning af det ønskede værdigrundlag 

Af Rikke Kristine Nielsen

Udgangspunktet for at skabe en værdistyret organisation er at afdække værdigrundlaget. Med afdækning af værdigrundlaget hentydes der både til en afdækning af de værdier, der allerede er indarbejdet i organisationen, og af de værdier organisationen og dens væsentligste grupper af interessenter godt kunne tænke sig gennemsyrede organisationen og var fremherskende i hverdagen.  

Læs mere

5. Afdækning af de eksisterende værdier 

Af Rikke Kristine Nielsen

Forud for indførelse af værdistyring i en organisation, skal der formuleres et værdigrundlag, ligesom de hidtidige værdier skal afdækkes, for at man kan forholde sig til udgangspunktet i arbejdet med de nyformulerede værdier.  

Læs mere

6. Formidling af værdigrundlaget  

Af Rikke Kristine Nielsen

Værdigrundlaget er for alle – ikke kun for nogle få, særligt indviede. En af fordelene ved værdibaseret ledelse er, at alle i organisationen arbejder ud fra det samme værdigrundlag, og at alle er i stand til selvstændigt at træffe hensigtsmæssige dispositioner i dagligdagen.  

Læs mere

7. Realisering af værdigrundlaget  

Af Rikke Kristine Nielsen

Værdigrundlaget skal afspejle sig i alle de signaler, organisationen sender ud – både internt og eksternt. Dette betyder, at ledelsens adfærd og handlinger, personalepolitikker, salgsbrochurer, information på internet og intranet skal være i overensstemmelse med det valgte værdigrundlag.  

Læs mere

8. Måling, opfølgning og handlingsplan 

Af Rikke Kristine Nielsen

Hvis værdibaseret ledelse skal blive en seriøs og integreret del af virksomhedens planlægning og drift, skal der gøres status over, hvordan det går med værdiarbejdet.  

Læs mere

Den værdibaserede skole 

Af Rikke Kristine Nielsen

Set i bakspejlet kan man sige, at det hele startede med udarbejdelsen af en præsentationsbrochure. Eller måske startede det endnu tidligere, da et nyt ledelsesteam ønskede at gennemføre forandringer?  

Læs mere

Skal værdier opdages eller opfindes? 

Af Birgitte Michelsen

Processen med at implementere værdibaseret ledelse kan kun blive en succes, hvis den sker i samspil med de(n) allerede eksisterende kultur(er) i den enkelte organisation. Det er derfor på tide gøre op med opfattelsen af værdibaseret ledelse som et topstyret forløb. Læs her om medarbejderinddragelse i forbindelse med værdibaseret ledelse.
 

Læs mere

Værdibaseret ledelse - sådan! Organisationsudvikling, der tager hensyn til interessenternes værdier og forventninger 

Af Tom Christensen

Artiklen anlægger et meget praktisk perspektiv på værdibaseret ledelse bygget på forfatterens egne erfaringer. Der fremsættes et forslag til, hvordan man kunne vælge at arbejde med værdibaseret ledelse i en helt konkret situation understøttet af et konsulentfirma sådan som det, forfatteren selv er repræsentant for.  

Læs mere

Hvilket eventyr er din virksomhed? 

Af Rolf Jensen

Instituttet For Fremtidsforskning giver her i forbindelse med opblomstringen af storytelling som ledelsesværktøj et overblik over fortællinger med typiske metaforer for den rolle, en virksomhed kan spille på markedet. Fra Klods Hans til Star Wars - læs her, hvordan metaforerne kan sættes i spil i organisationens selvfortælling.
 

Læs mere

Ledelse? Prøv med sund fornuft 

Af Per Thygesen Poulsen

I Jyske Bank har medarbejderne tilladelse til at bruge deres sunde fornuft frem for at kigge efter et hav af regler. Det giver korte kommandoveje og stor beslutningskraft. 

Læs mere

Værdigrundlag, måling og kompetenceudvikling 

Af Tom Christensen, Lone Thomsen

To konsulenter giver – ud fra konsulenterfaring i kommunerne – deres bud på konkrete metoder og værktøjer til, hvordan kompetenceudvikling kan tage udgangspunkt i organisationens værdigrundlag. 

Læs mere

Selvledelse uden svinkeærinder 

Af Rikke Kristine Nielsen

Denne artikel behandler fire udfordringer til, hvad der er godt medarbejderskab og godt lederskab. En vellykket håndtering af disse udfordringer er succeskriterium for realiseringen af en selvledende samarbejdsform. 

Læs mere

Værdien af værdier 

Af Flemming Poulfelt

Mange danske virksomheder og organisationer har igennem de senere år formuleret visioner og et værdisæt, som organisationen ønsker at agere i henhold til for at skabe en ”langtidsholdbar” organisation. 

Læs mere

Virksomhedens værdigrundlag - kraften til at adskille sig fra de andre 

Af Pia Stevn

Formålet med denne artikel er at give virksomheden inspiration og konkrete metoder til at arbejde med at definere virksomhedens værdigrundlag og dets anvendelse i daglig praksis som branding udadtil og som værdiledelse og adfærd indadtil.  

Læs mere

Multikulti-moral? Forretningsetik og kulturmøde 

Af Rikke Kristine Nielsen

Moral er godt, dobbeltmoral er muligvis dobbelt så godt, når man skal omgås succesfuldt med folk fra andre kulturer. En værdimæssigt fleksibel adfærd kan være gavnligt for at opnå vellykkede kulturmøder – det tyder forskning i såkaldt kulturel intelligens på. Dét udfordrer offentlige og private virksomheders etik, brand og omdømme. 

Læs mere

Giv medarbejderne albuerum 

Af Henrik Holt Larsen

Videnmedarbejdere er en vigtig og eftertragtet kategori af medarbejdere. Men de vil ikke spises af med, at "reglerne siger" - de køber kun gode argumenter. 

Læs mere

Ansvarlighed søges! 

Af Flemming Poulfelt

Når det går godt, kan alt (næsten) lykkes. Når det går den modsatte vej, er succesoplevelserne ofte færre. Tilsvarende er det næsten med fænomenet ansvarlighed, for der synes at være en omvendt sammenhæng mellem tidernes gunst og ansvarlighed: Jo bedre tider desto mindre ansvarlighed! Måske hård kost, men desværre ganske korrekt, hvis blikket vendes mod virkeligheden. 

Læs mere

Visioner og andre former for samsyn - En metode til udvikling af visioner 

Af Claus Hellmann Hansen

Som topchef spørger man sig selv: Hvordan kan jeg fortsætte med at motivere og engagere medarbejderne, når jeg ikke længere har tid eller ressourcer til at nå ud til dem alle sammen? Dette værktøj leverer en metode, som kan hjælpe topchefer, mellemledere og andre medarbejdere til at bevæge sig i samme retning og mod de samme mål. 

Læs mere

Corporate Volunteering - en drejebog om frivilligt arbejde i arbejdstiden 

Skandia – Ideér for Livet, forfattet af Skandia og Radius Kommunikation.  

Læs mere

Værktøj: Tidsstyring 

Af Bente Bøllingtoft Lindstrøm

Hvem styrer din tid? Dig – eller tilfældighederne? Det at tage lederskab for sig selv handler om at gå ind og sætte retning, prioritere og så gøre det, vi siger, vi vil gøre. Dette værktøj tager udgangspunkt i personligt lederskab som en forudsætning for effektiv tidsstyring og optimering af tidsforbrug.  

Læs mere

Forslag til fremgangsmåde ved indføring af værdibaseret ledelse 

Af Rikke Kristine Nielsen

Står du over for at skulle deltage i implementeringen af værdibaseret ledelse, eller er du den leder, der skal omdanne holdning til handling i hverdagen, er her et forslag til, hvordan man kan gribe indførelsen af værdibaseret ledelse an.  

Læs mere

Sæt selvledelse på dagsordenen. Et værktøj til selvledere - og deres ledere 

Dette er et grundværktøj for ledere, der leder medarbejdere med stor frihed i hverdagen. Det er også et værktøj, medarbejdere med stor specialiseret viden og vide rammer for arbejdet kan bruge til at lede sig selv. Værktøjet er særligt relevant på arbejdspladser, hvor selvledelse ikke tidligere har været italesat som vilkår og som organisationsform. Her vil man kunne opnå bedre trivsel og forretningsmæssige resultater.  

Læs mere

Holdningsbarometeret 

Af Tina Lund

Når virksomheden eller den enkelte afdeling skal definere værdier, bør der arbejdes aktivt med disse. Dette værktøj præsenterer en øvelse, hvor den enkelte medarbejder får lov at tage stilling til forskellige værdiorienterede udsagn, og hvor der åbnes for en dialog, der til sidst fører frem til en måling af medarbejdernes samlede holdning til virksomhedens værdier.  

Læs mere

Virksomhedens værdier - og dilemmaer 

Når man som leder skal arbejde med virksomhedens værdier, er det vigtigt at være bevidst om, hvilke værdier man bruger hvornår, og hvilken betydning værdierne har for de valg, man træffer.
Det er godt at gøre sig klart, at når man i dagligdagen skal træffe valg, kan man ikke undgå at støde på forskellige dilemmaer – og at ens egne værdier pludselig kan komme til at spille en rolle.  

Læs mere

Værdisortering 

I forbindelse med udarbejdelse af værdier, er det ofte et stort problem at prioritere mellem de mange forslag, som en samlet brainstorm fører frem til. Dette værktøj giver vejledning til en øvelse, som har til formål at skabe enighed om betydningen af de enkelte værdier samt at gøre det klart, hvilke værdier, der bør udnævnes til kerneværdier. 

Læs mere

Organisationens værdier i hverdagen 

Af Tina Lund

En ting er at definere et officielt værdisæt i en virksomhed – noget andet er at praktisere det i forhold til medarbejdernes hverdag og at indpasse det i de værdisæt, der florerer i virksomhedens forskellige afdelinger og grupper af medarbejdere og ledere.  

Læs mere

Publikation: En ny tids ledelse – en debatbog om ledelse i staten 

Finansministeriet.  

Læs mere

Søgetips: Værdibaseret ledelse 

Hvis du selv vil søge mere information om emnet.  

Læs mere

Publikation: Etik, ansvar og værdier i den offentlige sektor 

Finansministeriet (red). Finansministeriets administrations- og personalepolitiske småskriftsserie. 

Læs mere

Kapitel: Offentlige værdier og offentlig organisering  

Torben Beck Jørgensen. I: Etik, ansvar og værdier i den offentlige sektor - en debatbog. Finansministeriets administrations- og personalepolitiske småskriftsserie. 

Læs mere

Bog: Ansvar og værdier 

Per Thygesen Poulsen. Forlaget Centrum.  

Læs mere

Bog: Værdiledelse - om organisationer og etik 

I denne bog fremsætter Ole Thyssen en generel teori om værdier i organisationer. Thyssen forsøger at skabe begreber om værdiledelse, som kan gribe værdiers rolle i organisationer på en måde, som gælder både private virksomheder, offentlige institutioner og interessegrupper. Bogen er ikke letlæst, men derimod for den, der vil til bunds i spørgsmålet om værdier.  

Læs mere

Kapitel: Etik, værdibaseret ledelse og Det Etiske Regnskab 

Peter Pruzan. I: Ledelse Nu. Børsen Bøger. 

Læs mere

Bog: Den etiske udfordring - Om fælles værdier i et pluralistisk samfund 

Hans Siggaard Jensen, Peter Pruzan og Ole Thyssen. Handelshøjskolens Forlag. 

Læs mere

Bog: Organizational StoryTelling - Creating Enduring Values in a High-Tec Company.  

Søren R. Nymark. Forlaget Ankerhus.  

Læs mere

Video: Værdibaseret ledelse 

Lars Kolind, www.youtube.com, 4:53 minutter. 

Læs mere

Artikel: Vær god i arbejdstiden 

Berit Viuf, DJØF Bladet nr. 16. 

Læs mere

Undersøgelse: Corporate Volunteering Survey 

Volunteering Australia og Australia Cares, Melbourne, Australien. 24 sider. 

Læs mere

Artikel: Ny vej til mere frivilligt arbejde 

Thomas Chemnitz, Jyllandsposten. 

Læs mere

Case studies: Corporate Volunteering  

The Centre for Volunteering, Volunteering.com.au

Læs mere

Klumme: Frivilligt arbejde som frynsegode 

Tania Ellis, Ledelseidag.dk

Læs mere

Værktøj: Performance Indicators for High Impact Corporate Volunteer Programs 

Worldvolunteerweb.org, FN’s Frivilligprogram (UNV). 

Læs mere

Website: World Volunteer Web 

Worldvolunteerweb.org, FN’s Frivilligprogram (UNV). 

Læs mere

Artikel: Positiv psykologi 

Charlotte Dalsgaard og Ninna Trubka. Harbohus. 

Læs mere

Radioudsendelse: Oles sommerskole – ledelsesfilosofi 

Ole Fogh Kirkeby og Tor Arnbjørn, Danmarks Radios Program 1. 

Læs mere

Bog: Ledelse med værdier: 12 samtaler med danske topledere 

Kim Erik Skytte Gørtz og Dina Maria Arnesen. Børsens Forlag. 

Læs mere

Bog: Brug dit brand 

Læs mere

Case: Forsvarets ledelsesgrundlag 

Forsvarskommandoen. 

Læs mere

Værktøj: Værdsættende undersøgelse 

Bjørn Bauer, Planmiljø, NordVu.org

Læs mere

Artikel: ”Det er min egen skyld” Nyliberale styringsrationaler inden for Human Resource Management 

Jesper Tynell, Tidsskrift for arbejdsliv. 

Læs mere

Bog: Den troværdige leder 

Einar Aadland, Dansk Psykologisk Forlag. 

Læs mere

Artikel: Adams’ Equity Theory 

Lyndsay Swinton, MFTROU.com

Læs mere

Artikel: Kraftfeltanalyse 

J.H.M. de Jonge, www.valuebasedmanagement.net.  

Læs mere

Bog: Strategi med mening – hvordan sikrer virksomheder strategisk effektivitet  

Mark Holst-Mikkelsen & Flemming Poulfelt. København: Børsens Forlag.  

Læs mere

Case: Klimastrategi i PricewaterhouseCoopers 

PricewaterhouseCoopers. 

Læs mere

Case: Klimastrategi i Albertslund Kommune 

Albertslund Kommune. 

Læs mere

Bog: Velfærdsledelse i den selvstyrende velfærdsstat 

Redigeret af Camilla Sløk og Kaspar Villadsen, Hans Reitzels Forlag. 

Læs mere

Videocase: Chris på chokoladefabrikken 

Danmarks Radio DR1. 

Læs mere

Video: Trivsel – Gode råd 

Godtarbejde.dk (Videncenter for Arbejdsmiljø, Arbejdsmiljørådet og DR). 

Læs mere

Bog: Den frie organisation 

Ole Fogh Kirkeby. Den frie organisation. Balance mellem passion og storsind. Gyldendal Business. 

Læs mere

Artikel: Tillid skaber plus på bundlinjen 

Mette Løvgren & Mette Langager. FTF Magasinet Resonans nr. 16 

Læs mere

Rapport: Personalepolitisk undersøgelse 2009 

Karsten Vrangbæk. Personalepolitisk undersøgelse 2009 - Værdier og motivation blandt ansatte på kommunale og regionale arbejdspladser. AKF, Anvendt KommunalForskning. 

Læs mere

Website: Velfærdens innovatører 

Velfærdens innovatører, et Mandag Morgen initiativ. www.velfaerdensinnovatoerer.dk

Læs mere

Website: Fra udsat til ansat 

Servicestyrelsen. www.fra-udsat-til-ansat.dk 

Læs mere

Værdibaseret ledelse - mere end et modefænomen 

Af Gitte S. Nielsen

Mogens Stiller Kjärgaard om begreber som identitet, vision, værdier. Med udgangspunkt i vor kulturs to væsentligste skrifter – det gamle og nye testamente - taler han bl.a. om fremtidens ledelse. 

Læs mere

Artikel: Værdier og ledelse (Arkiv) 

Af Poul Langagergaard

Den udviklende arbejdsplads kendetegnes ved kontinuerlig kompetenceudvikling af den enkelte medarbejder, så medarbejderen på egen hånd kan vurdere og træffe afgørelser. Ny fokusering på værdierne er et vigtigt redskab til at nå hertil.  

Læs mere

Så du røgen? 

Af Henrik Holt Larsen

Dansk Industri vurderer, at danskernes modstand mod rygning nu er så stor, at de fleste virksomheder vil have indført et forbud mod tobak i løbet af de næste tre-fem år. Men skal vi virkelig frem til år 2010, før vi får skabt den tilstand, som vore såkaldte broderfolk indførte for snart mange år siden? Og har vi tid til det? 

Læs mere